https://explorermind.com.ng/ explorermind lyrics

Yini Ngathi (Insane) Lyrics Felo Le Tee, LeeMckrazy & Keynote

Download | Fast Download

Yini Ngathi (Insane) Lyrics Felo Le Tee

Ayi
Bare ke LeeMcke
Bare ke LeeMcke
Ingolovane
Shov’ingolo, ingolo
Ingolovane
Shova ingolovane
Shov’ingolo

Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi
Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi

Ngoba manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
I-gazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter
Manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
I-gazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter

Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebеngalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi
Yini ngathi
Ngathi sеbedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi

Ngoba manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
Igazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter
Ngoba manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
Igazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter

Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka
Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka

Bona bathi i ice-ile
Ngathi i-meltile
Bathi bayagodola ngathi bawu Ringo

Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka
Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka

Bona bathi i ice-ile
Ngathi i-meltile
Bathi bayagodola ngathi bawu Ringo
Gcwal’ inombolo s’vele sidl’ ucheese
S’vele sidl’ ucheese
Bona bathi i ice-ile
Ngathi i-meltile
Bathi bayagodola ngathi bawu Ringo
Gcwal’ inombolo s’vele sidl’ ucheese
S’vele sidl’ ucheese

Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi

Ngoba manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
Igazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter
Ngoba manje syaysusa
Syaydumisa
Sijikela aba catcher imizwa
Igazol syaykhuphula
Sidumela abaphethe imeter

Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi
Yini ngathi
Ngathi sebedlala ngathi
Iboots bebengalisabi
Ngenkathi bebedlala ngathi

Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka
Mang’thanda ngingamtshela
Kuvulwa ama curtain mang’vela
Ba re LeeMcke mangingena
Sebegcwala ivroostan bang bheka

Bona bathi i ice-ile
Ngathi i-meltile
Bathi bayagodola ngathi bawu Ringo
Gcwal’ inombolo s’vele sidl’ ucheese man
S’vele sidl’ ucheese

Bona bathi i ice-ile
Ngathi i-meltile
Bayagodola
Bawu Ringo
Gcwal’ inombolo s’vele sidl’ ucheese
S’vele sidl’ ucheese

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *