https://explorermind.com.ng/ explorermind lyrics

Tiya Mfana (Mzokwana) Lyrics DJ Tshegu Ft. Focalistic & Sims Noreng

Download | Fast Download

Tiya Mfana (Mzokwana) Lyrics DJ Tshegu

Ase trap tse ke pina tsa ko kasi
Sa
Chu, chu, chu, chu
Achu
Chu, chu, chu, chu
Sa

Khante o nketsang? O nketsang?
Ka serope sese one
I wonder
Gore o dlala byang?
Ka serope sese one?
I wonder (Dankie my president)

Go monate nkare 2010
Ke tshwere 20 tao le 20 mogirl’e
Boile ke nyaka rematch
Rematch di 2010
Fengu fengu
Mabane ne ke vuthile le chengu lengu
Tsene mole ka 10 to, ashiba
Bang shoota bo Khaya Bhengu

Tiya mfana
Tiya mfana
Osa celebrate-a osa kora
Nna re lwela di metre mfana
Di metre mfana
Osa celebrate-a osa kora
Sa celebrate-a osa kora

Kena le lebelo mfana
Ka sh’yana mfana
Ka sh’yana mfana
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse

Ai khante o nketsang? O nketsang?
Ka serope sese one
I wonder
Gore o dlala byang?
Ka serope sese one?
I wonder

Tiya mfana
Tiya mfana
Osa celebrate-a osa kora
Sa

Kena le lebelo mfana
Ka sh’yana mfana
Ka sh’yana mfana
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse

Tiya mfana
Tiya mfana
Osa celebrate-a osa kora

Kena le lebelo mfana
Ka sh’yana mfana
Ka sh’yana mfana
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
Sa

Osa celebrate-a osa kora
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
Ase trap tse ke pina tsa ko kasi
Chu, chu, chu, chu
Achu
Dankie my president

Ai khante o nketsang? O nketsang?
Ka serope sese one
I wonder
Gore o dlala byang?
Ka serope sese one?
I wonder
Fengu fengu
Mabane ne ke vuthile le chengu lengu
Tsene mole ka 10 to, ashiba
Bang shoota bo Khaya Bhengu

Tiya mfana
Tiya mfana
Osa celebrate-a osa kora
Sa celebrate-a osa kora
Sa

Kena le lebelo mfana
Ka sh’yana mfana
Ka sh’yana mfana
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse

Tiya mfana
Tiya mfana
Osa celebrate-a osa kora
Sa celebrate-a osa kora
Sa

Kena le lebelo mfana
Ka sh’yana mfana
Ka sh’yana mfana
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse
My enemies are after me
Thaka tsaka ding tibisitse

Osa celebrate-a osa kora
Ase trap tse ke pina tsa ko kasi
Chu, chu, chu, chu
Achu
Dankie my president

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *