https://explorermind.com.ng/ explorermind lyrics

Ngimtholile Lyrics ft. Nonny lyrics – Maverick Muji

Download | Fast Download

Ngimtholile Lyrics Maverick Muji

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uth’uzoyiphatha kahl’inhliziyo yami

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uthi uzongesula inyembezi zami

Ngoba ng’khalile

Ub’hlungu ngib’zwile

Uth’uzongithoba amanxeba ami

Oh mina ngimthandile

Kukhona lentomb’engiybonili zolo

ing’thathile

Intombi emhlophe, isphalaphala ung’-

charm’ile

Ngamcel’inombolo zocingo ung’nikile

Awu ngadla mina

un an-an

Zaphela, zaphela izinkomo esibayeni

Oh ah-ah

Wangena, wangen’ umakoti emagcekeni

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uth’uzoyiphatha kahl’inhlizivo vami

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uthi uzongesula invembezi zami

Ngoba ng’khalile

Ub’hlungu ngib’zwile

Uth’uzongithoba amanxeba ami

Sithi isintu wathinta abafazi

Wathint’imbokodo, wemah

Uthi yena nathinta mina

Nathinta iqanda lakhe, wemah

Bese ngilahle nethemba

Ngithi uthando yint’engekho, awu wemah

Kwafika yena kwashintsha lokho

Ngakhetha yena, izinsizwa zigcwele

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uth’uzoviphatha kahl’inhlizivo vami

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uthi uzongesula invembezi zami

Ngoba ng’khalile

Ub’hlungu ngib’zwile

Uth’uzonaithoba amanxeba ami

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uth’uzoyiphatha kahl’inhliziyo yami

Mama ngimtholile

Ngimtholile

Uthi uzongesula inyembezi zami

Ngoba ng’khalile

Ub’hlungu ngib’zwile

Uth’uzongithoba amanxeba ami

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *