https://explorermind.com.ng/ explorermind lyrics

Masithokoze Lyrics Dj Stokie & Eemoh

Download | Fast Download

Masithokoze Lyrics Dj Stokie

Nakuthanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali
Nakuthanda ndiqhala ukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali

Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Mina nawe siqeda iminyaka

Ngakuthanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali
Ngakuthanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali

Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Mina nawe siqeda iminyaka

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *