Explorermind Lyrics

Eze ndi eze na ezo na okpuru ya lyrics (Eze Mmuo) – Sis Chinyere Udoma

Download | Fast Download

Eze ndi eze na ezo na okpuru ya lyrics

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

N’elu-igwe, N’elu uwa

In heaven, on earth

Chi Ukwu nani gi bu Okaka

Great God, only you are sovereign

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

N’elu-igwe, N’elu uwa

Chiukwu nani gi bu okaka

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

I loro ihe loro enyi

Nkpuru òdum n’onu na-turu ugò laa

You who swallows what swallows the elephant with the Lion in its mouth and won victoriously

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

I loro ihe loro enyi

Nkpuru òdum n’onu na-turu ugò laa

You who swallows what swallows the elephant with the Lion in its mouth and won victoriously

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Ibu Oke Muo

(The Great Spirit)

Mụọ ndị a na-atụ egwu na-atụ egwu gị

Spirits that are feared dread and fear you

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Ibu Oke Muo

You the creation of the Spirits)

Mụọ ndị a na-atụ egwu na-atụ egwu gị

Spirits that are feared dread and fear you

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

A na-egbu achara, ma na gi bụ oke achara na-eto o

You are the great iroko tree that cannot be burnt down

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

A na-egbu achara, ma na gi bụ oke achara na-eto o

You are the great iroko tree that cannot be burnt down

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Heaven and Earth Adore You

The immortals bow before You,

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Cherubim and seraphim bow before You

24 elders worship at your feet

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Heaven and Earth Adore You

The immortals bow before You,

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Cherubim and seraphim bow before You

24 elders worship at your feet

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Eze

Eze Ndi Eze n’ ezo N’okpuru Ya

The King that all Kings hide under His Coverage

Ọ dighi onye gi na ya n’achi-eze

There is no one who rules with you on the throne

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *